Ceník služeb 

S účinností od 1.9.2009 vstupuje v platnost nový ceník EPADUS. Výpočet ceny služeb byl opět zjednodušen, balíčky EPADUS byly shrnuty do jediného a byla umožněna modifikace balíčků podle individuálních potřeb klienta.

Pokud máte zájem o nabídku na míru, neváhejte nás kontatkovat!


Vedení podvojného účetnictví

Vedení daňové evidence

Komplexní vedení mzdové agendy klienta

Poradenská činnost

Softwarové služby

 


 

Vedení podvojného účetnictví

přijatá faktura 45 Kč bez DPH 20 %
vydaná faktura 45 Kč bez DPH 20 %
pokladní doklad 35 Kč bez DPH 20 % (pokladní doklad hradící fakturu je zdarma)

Cena neobsahuje

(v případě zájmu o tyto služby požadujte zpracování nabídky na míru):
 • vystavení sledovaného dokladu (např. vystavení vydané faktury z podkladu dodaného klientem, cena závisí na kvalitě podkladu a možnostech automatizace procesu),
 • odeslání vystaveného dokladu klasickou poštou (přefakturace nákladů spojených s odesláním dokladu)

Cena obsahuje:

 • vystavení interních dokladů, ostatních závazků, ostatních pohledávek,
 • kontrola dokladů před jejich zaúčtováním,
 • zaúčtování všech dokladů (tedy faktur, pokladních dokladů, prodejek, bankovních výpisů, interních dokladů všech typů),
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH,
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob,
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí,
 • zpracování přiznání k dani silniční,
 • základní reporting pro majitele nebo vedení společnosti (český nebo anglický jazyk),
 • příprava inventarizace a roční účetní závěrky,
 • zpracování účetní metodiky,
 • konzultace v oblasti účetnictví a zdanění pro zaměstnance klienta, jeho vedoucí pracovníky nebo majitele,
 • upomínání dlužníků po splatnosti (3 upomínky, poštovné není v ceně a přefakturuje se),
 • pojištění odpovědnosti účetní firmy z výkonu činnosti u ČSOB pojišťovny, a.s.

Služby lze na základě vzájemné dohody upravit dle potřeb zákazníka. Za určitých okolností je možné okruh služeb zahrnutých do paušální ceny za doklad rozšířit. V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Zaúčtování mezd zpracovaných společností EPADUS je zdarma, v případě zpracování jiným dodavatelem se řeší individuálně.

 

Vedení daňové evidence

přijatá faktura 40 Kč bez DPH 20 %
vydaná faktura 40 Kč bez DPH 20 %
pokladní doklad 30 Kč bez DPH 20 % (pokladní doklad hradící fakturu je zdarma)

Cena neobsahuje

(v případě zájmu o tyto služby požadujte zpracování nabídky na míru):
 • vystavení sledovaného dokladu (např. vystavení vydané faktury z podkladu dodaného klientem, cena závisí na kvalitě podkladu a možnostech automatizace procesu),
 • odeslání vystaveného dokladu klasickou poštou (přefakturace nákladů spojených s odesláním dokladu)

Cena obsahuje:

 • vystavení interních dokladů, ostatních závazků, ostatních pohledávek,
 • kontrola dokladů před jejich zaúčtováním,
 • zaúčtování všech dokladů (tedy faktur, pokladních dokladů, prodejek, bankovních výpisů, interních dokladů všech typů),
 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH,
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob,
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí,
 • zpracování přiznání k dani silniční,
 • základní reporting pro majitele nebo vedení společnosti (čj nebo aj),
 • příprava inventarizace a roční účetní závěrky,
 • konzultace v oblasti účetnictví a zdanění pro zaměstnance klienta, jeho vedoucí pracovníky nebo majitele,
 • upomínání dlužníků po splatnosti (3 upomínky, poštovné neni v ceně a přefakturuje se),
 • pojištění odpovědnosti účetní firmy z výkonu činnosti u ČSOB pojišťovny, a.s.

Služby lze na základě vzájemné dohody upravit dle potřeb zákazníka. Za určitých okolností je možné okruh služeb zahrnutých do paušální ceny za doklad rozšířit. V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Zaúčtování mezd zpracovaných společností EPADUS je zdarma, v případě zpracování jiným dodavatelem se řeší individuálně.

 

Komplexní vedení mzdové agendy klienta

250 Kč bez DPH 20 % za každého zaměstnance měsíčně

Cena obsahuje:

 • výpočet a zaúčtování mezd všech zaměstnanců,
 • výpočet a zaúčtování souvisejících odvodů,
 • generování a zaslání bankovních příkazů na úhradu mezd a odvodů,
 • zastupování klienta při jednání se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami včetně kontrol,
 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnanvatele,
 • možnost sledování osobních nákladů po střediscích, činnostech nebo zakázkách,
 • pojištění odpovědnosti dodavatele z výkonu činnosti u ČSOB pojišťovny, a.s.

 

Poradenská činnost

Cena se se stanoví individuálně na základě cenové nabídky. V případě zájmu zašlete poptávku se specifikací na email epadus@epadus.cz.

 

Softwarové služby

Aktuální ceník EPADUS softwarových produktů POHODA stáhnout
Balíčky EPADUS - balíčky produktů a služeb viz aktuální
nabídka balíčků
Přeprava k zákazníkovi nebo na místo jednání 10 Kč / 1 km
Instalace a nastavení produktu u zákazníka 90 Kč / každých započ. 15 min.
Prostoj, čekání na klienta 50 Kč / každých započ. 15 min.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 % 

 

EPADUS s.r.o.

Telefon: +420 226 200 946
+420 603 552 111
email: epadus@epadus.cz
MSN: epadus@windowslive.com
ICQ: 281-358-378
Skype: milan.bouda
Adresa: EPADUS s.r.o.
Štěrboholská 184/28
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24685313
DIČ: CZ24685313
URL: http://www.EPADUS.cz/

 

¨