Rady a články: 

Na těchto stránkách postupně naleznete užitečné ekonomické informace, zajímavé názory a pomocnou ruku pro začátek podnikání. Ing. Milan Bouda nikdy neseděl na svých vědomostech a stejně tak i EPADUS. Chystáme pro Vás zajímavé cenové balíčky software POHODA spojené s rozjezdovými službami EPADUS (prodej SW, zaškolení uživatelů, návrh konfigurace software, zpracování účetní metodiky a směrnic s volitelnou opcí na zpracování podnikatelského plánu a celkového nastavení Vaší firmy). Přistupte i Vy do nového rozměru EPADUS a zašlete nám své názory a připomínky. Rádi je zohledníme.

epadus@epadus.cz

 


 

Témata příspěvků

 

Modely spolupráce mezi účetní firmou a klientem

Článek vložen: 19. 2. 2013

Modely spolupráce mezi účetní firmou a klientem

Základní pojmy

Klient

Podnikatel nebo firma potřebuje mít jistotu, že má své účetnictví, daně a mzdovou a personální agendu zpracovány rychle, úplně a bezchybně, s ohledem na vlastní provozní potřeby a v souladu s legislativou.

Účetní firma

Společnost zabývající se vedením účetnictvím nebo mzdových a personálních agend na zakázku, daňovým poradenstvím či auditorskou činností disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi.

Účetní software

Počítačový systém, který slouží jako nástroj pro splnění požadavků klientů na rychlost, úplnost a bezchybnost zpracování účetnictví a dalších agend. Aby se na svůj software mohli tito profesionálové opravdu spolehnout, měl by splňovat zejména požadavky na:
  • vždy aktuální legislativu,
  • maximálně intuitivní ovládání a zautomatizované procesy,
  • vedení různých agend pro různé subjekty,
  • předávání nebo sdílení dat mezi účetní firmou a klientem,
  • širokou škálu reportingu,
  • elektronické podávání formulářů a přehledů…

Modely spolupráce

Účetní software pouze na straně účetní firmy

Účetní firma vlastní licenci účetního programu pro vedení účetnictví a daňové evidence. Klient nemusí mít žádný software pro vedení svého účetnictví. Může vlastnit licenci k prohlížení zpracovaného účetnictví (např. POHODA Look), nebo vhodný systém pro vystavování prvotních dokladů (např. POHODA Jazz). Všechny podklady předává účetní firmě ve fyzické podobě.

pohoda 1

Charakteristické pro tuto variantu je to, že klient sám nemůže do účetnictví zadat nebo v něm upravit žádný doklad nebo záznam.


Pobočkové zpracování - režim účetní/klient

Účetní firma vlastní licenci k programu (např. varianta POHODA Standard, Premium nebo Komfort). Klient vlastní licenci k účetnímu softwaru a to k variantě, která odpovídá rozsahu zpracovávané (potřebné) agendy.

pohoda 2

Typické je zde rozdělení rolí: Účetní firma může zpracovávat veškeré agendy nebo provádí kontrolu, opravu nebo zaúčtování - tedy zpracovává ty agendy, které klient nechce nebo nezvládá zpracovat sám. Klient předává účetní firmě prvotní doklady v elektronické podobě ve formě balíčků dat (stejným způsobem získává zpracovaná data zpět). Klient sám může vytvářet doklady ve všech agendách kromě odepisovaného majetku a jízd.


Hosting systému u účetní firmy

Účetní firma vlastní síťovou verzi účetního softwaru (např. POHODA SQL). Klient nevlastní licenci k účetnímu softwaru, ale přistupuje k instalaci u účetní firmy prostřednictvím vyčleněné licence vlastněné jeho účetní firmou.

pohoda 3

Obě strany mají k dispozici vždy aktuální a kompletní informace o hospodaření. Sdílení systému minimalizuje množství chyb způsobených ručním zadáváním dat do systému a případné zpětné opravy v důsledku nekompletních nebo pozdě dodaných podkladů. Také omezuje možnost ztráty dat, protože nedochází k žádnému přenosu balíčků dat.


Účetní systém ve firmě

Klient vlastní síťovou verzi účetního softwaru (např. POHODA SQL) a pro svou firmu má vyčleněnou síťovou přístupovou licenci. Účetní firma nevlastní licenci účetního softwaru, přistupuje do systému svého klienta prostřednictvím vyčleněné licence vlastněné klientem.

pohoda 4

Tento model se hodí pro větší firmy, kdy na straně klienta používá systém více uživatelů a klient má vysoké nároky na provoz systému. Klient má maximální kontrolu nad svým účetnictvím a může pořizovat nebo upravovat doklady a záznamy.