Varianty daňového software TAX

Daňový sofware TAX je k dispozici ve třech obsahově a cenově různých variantách. Abyste mohli posoudit, která z nich bude pro vás ta nejlepší, v následující tabulce je přehledně zobrazen obsah jednotlivých variant.

 

TAX Mini Standard Profi
Počet poplatníků, pro které je možné zpracovat přiznání 210neomez.
Daň z příjmů fyzických osob ***
Daň z příjmů právnických osob  **
Silniční daň *
(2 vozidla)
**
Daň z přidané hodnoty  **
Souhrnné hlášení  **
Daň z nemovitostí   *
Daň darovací (i pro majetek osvobozený dle §20 odst. 4 a §20 a §23)   *
Daň dědická   *
Daň z převodu nemovitostí   *
Rozvaha   *
Výkaz zisku a ztráty   *
Přehled o peněžních tocích   *
Přístupová práva     *
Agenda Daňový poradce     *
Agenda Plné moci   *
Obecná podání   *
Rozšíření na síťovou verzi   *
Možnost zaúčtování závazků do systému POHODA   *

 

tax