Účtovat je pro nás POHODA 

Ekonomický systém POHODA dnes nabízí několik základních programů, které lze provázat a vytvořit tak důmyslný a přitom levný informační systém malé a střední firmy.

Základními stavebními kameny jsou:

 

Zaujal Vás náš software a nenašli jste níže dostatečně podrobné informace?

Podrobnější popisy programů najdete v katalogu produktů společnosti STORMWARE, který si můžete stáhnout ve formátu PDF. Chcete se zeptat na některý z produktů nebo na naše zkušenosti s ním? V takovém případě neváhejte využít některého z námi podporovaných „kecálků” nebo nám napište email.

MSN: epadus@windowslive.com
Skype: milan.bouda
Icq: 281-358-378

stormware

pohoda

Ekonomický systém POHODA

Systém obsahuje řadu funkcí, které již samy o sobě tvoří pro většinu uživatelů dostatečně propracovaný komplet. Systém obsahuje účetnictví a daňovou evidenci včetně návazných agend. Jeho cena se liší dle použité varianty (viz podrobný rozpis). Zajímavou možností je nadstavba eform, která představuje elektronický objednávkový systém pro vlastní internetový obchod a která je obsažena v systému POHODA jako bonus zdarma. Samozřejmostí systému je dobrá komunikace s MS Office, široké možnosti exportu do MS Excel nebo do formátu PDF a pochopitelně i podpora operačního systému MS Windows Vista. Při vedení účetnictví je zajímavou možností integrace nástrojů finanční analýzy do všech variant POHODA (tuto nadstavbu nelze zatím využít při vedení jednoduchého účetnictví). Nespornou výhodou ekonomického systému POHODA je jeho ucelenost, propracovanost, jednoduchost a podpora. Při koupi kterékoliv z variant účetnictví nebo daňové evidence obdržíte zdarma publikaci Účtujeme v POHODĚ, která obsahuje základní postupy účtování včetně nástinu základních vnitropodnikových směrnic. Při práci s programem se tak do značné míry vyhnete tápání, které každý z nás jistě osobně zná. Programátor tak dává jasně najevo, jaký postup zpracování v daném případě očekává, čímž se velmi účinně zamezuje konfliktům programu a uživatele. Vždy si to uvědomím, když konzultuji se svými kolegy a zjišťuji, že já prostě účtuji, zatímco oni zkoumají program a provádí pokusy. Tuto výhodu oceníte až časem, ale jsem pevně přesvědčen, že poté budete sdílet naše heslo: Pohoda, je prostě pohoda!


pamica

PAMICA

Tak tohle je opravdu bonbónek! Jestli máte ve firmě klouzavou pracovní dobu, turnusy nebo hodně dělníků placených od hodiny nebo za výkon, velmi doporučuji investovat do tohoto programu z rodiny POHODA. Stejně tak v případě častých pracovních úrazů ve výrobních provozech. Je pravda, že mzdy a personalistiku můžete zpracovat i v ekonomickém systému POHODA, avšak možnosti obou programů jsou nesrovnatelné. Při vší úctě k programu POHODA musím konstatovat, že je to jako srovnání nákladního auta s trakařem. EPADUS vede svým zákazníkům mzdy a personalistiku výhradně v programu PAMICA.

PAMICA komunikuje s programem POHODA pomocí XML, nastavení je opravdu uživatelské. Jestli umíte zálohovat, tak umíte i nastavit tuto komunikaci. PAMICA je hlavně komplexní nástroj. Tuto skutečnost považuji za důležitější než výčet jejích možností. Rozdíl oproti mzdám v programu POHODA je hlavně v možnostech atypických pracovních poměrů (turnusy, volná pracovní doba, plovoucí pracovní doba, směnný provoz), tiskových sestavách (tisk do originálních sestav, možnosti elektronického podání) a robustnosti (správná funkce u použití průměrů a podpůrčích dob - není nutné suplovat vedlejší evidencí mzdového účetního, prakticky libovolná struktura mezd (přidávání vlastních položek mzdy), možnost napojení na docházkový systém.). Po pravdě řečeno, EPADUS má také zakoupeny plné mzdy v programu POHODA, ale srovnání s programem PAMICA nesnesou.


GLX

GLX

Program GLX jsem ve firmě EPADUS zavedl hned od počátku. Kromě možnosti evidence firemních vozidel, jejich jízd, spotřeb pohonných hmot, ale také povinných prohlídek a měření emisí jsem zejména uvítal možnost zpracování cestovních příkazů a cestovních náhrad. Program je napojen na ekonomický systém POHODA komunikací přes XML, nastavení je opravdu uživatelské. Po zkušenostech, kdy jsem dříve působil ve firmě, která měla více než 100 různých vozidel, je GLX Profi prostě pohádka. Dopravní firmy jistě uvítají možnost importu dat z karet CCS. Programu vytýkám pouze příliš obecnou mapu ČR, kterou považuji za největší slabinu programu.


pamica

TAX

Program TAX je dalším z rodiny POHODA. S ekonomickým software komunikuje opět přes rozhraní XML. Umožňuje zpracovávat daňová přiznání dle verze programu, tisknout je, exportovat a elektronicky odesílat na finanční úřad. Součástí je pochopitelně i přehled pro správu sociálního zabezpečení a pro jednotlivé zdravotní pojišťovny. Program neobsahuje daňová přiznání pro srážkové daně a přihlášky k registraci.


pamica

WINLEX

WINLEX obsahuje úplná znění 3300 předpisů, dále komentáře, judikáty a také 27 vzorů obchodních smluv. Program je pravidelně aktualizován. Na programu si cením zejména možnosti fulltextového vyhledávání a provázanosti jednotlivých předpisů. Program používám často a jsem s ním spokojen. Pouze aktualizace by mohly být častější. Některé drobnější novely je tak třeba jistit jinými zdroji.