Vedení daňové evidence

Co nabízíme?

Nabízíme vedení daňové evidence nebo jednoduchého účetnictví. Službu poskytujeme buť na klíč (kompletní zpracování účetní firmou) anebo jako službu navazující na práci Vašich zaměstnanců nebo majitele. Daňovou evidenci i jednoduché účetnictví vedeme vždy tak, abychom neomezovali naše zákazníky ve výběru způsobu, jak uplatnit daňové výdaje (ve skutečné výši nebo výdajovým paušálem). Stejně tak v případě ukončení podnikání, prodeje nebo vkladu podniku, úmrtí nebo další vážné skutečnosti není třeba námi  poskytuté služby doplňovat o chybějící sestavy nebo evidence, které sice v době zdanění nebyly zapotřebí, avšak nově se bez nich neobejdete. I v případě daňové evidence a jednoduchého účetnictví využíváme moderní technologie. Naší výhodou je přehledná cenová politika, kdy není-li cena stanovena paušálem, odvíjí se od počtu a druhu tzv. primárních dokladů. To znamená, že za jednu fakturu zaplatíte 1 krát jednotková cena a nikoliv 2 až 3 krát jednotková cena, jako je tomu při ocenění pomocí počtu položek v peněžním (účetním) deníku. Různé účetní programy rozepisují doklady na různý počet řádků deníku, nabídková cena je pak neporovnatelná a tváří se nižší. Jednotkové ceny navíc nedoplňujeme přídavnými cenami za položku bankovního výpisu, zpracování daňových přiznání, roční účetní závěrku atd.

Podporujeme tyto formy spolupráce účetní firmy a klienta:
 • online zpracování na našem serveru s možností vzdáleného přístupu klienta a jeho zaměstnanců (případně i obchodních partnerů),
 • online zpracování na serveru klienta nebo pronajatém v hostingovém centru, a to formou vzdáleného přístupu,
 • offline propojené účetní programy účetní firmy a klienta s emailovým přenosem synchronizačních dávek s daty.

Klient samozřejmě nemusí využívat a platit vzdálený přístup na náš server, pokud tuto možnost nechce využívat. I tak však získává výhody z použití SQL technologie, nejvyšších verzí účetních programů a násobného diverzifikovaného zálohování dat. Účetní služby poskytujeme v programech VARIO 12 a POHODA E1, použití jiného programu je možné, pokud jej klient vlastní. Alternativně je možné zpracování v programu Účto (Tichý, Ježek). Tento program však neběží pod 64 bitovými servery, a proto nelze plně využít všech výhod širokého standardu EPADUS. V případě zájmu o zpracování v programu Účto se, prosím, informujte na odchylky.

Pro koho je služba určena?

Vedení daňové evidence nabízíme všem podnikajícím fyzickým osobám bez rozdílu. Vedení jednoduchého účetnictví je určeno pro všechny subjekty, kterým tento jinak zrušený druh účetnictví povoluje zákon. Jedná se zejména o občanská sdružení, nadace a odborové organizace.

Vedení daňové evidence nebo jednoduchého účetnictví obsahuje také:

 • zavedení klienta do systému,
 • členění na zakázky, střediska nebo nákladový klíč dle zadání klienta,
 • skladovou evidenci a práci se zásobami,
 • vztahy s EU a třetími zeměmi,
 • více DIČ (registrace k DPH v jiných státech EU),
 • používání cizích měn na pokladnách i bankovních účtech,
 • kontroly FÚ do rozsahu 1 dne (8 hodin) na jednu kontrolu,
 • potřebná daňová přiznání včetně souhrnného hlášení, 
 • základní statistiky ČSÚ,
 • změna režimu uplatňování výdajů (skutečná výše vs. paušálem),
 • vnitropodnikové směrnice v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo jiným předpisem.

Výše uvedené služby jsou součástí jednotné ceny (paušálu nebo jednotkových cen), nejedná se o služby za příplatek.

Přídavné služby:

K výše uvedeným službám lze využít řadu přídavých služeb z našeho širokého portfolia. Následující soupis není z pochopitelných důvodů úplný a je třeba ho vnímat jako inspiraci. Pro konkrétní nastavení a podmínky přídavných služeb nás neváhejte kontaktovat.

 • provedení rekontrukce stávajícího jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence,
 • pořízení nebo prodej firmy,
 • ukončení podnikání,
 • přechod na podvojné účetnictví,
 • konzultace daňových a účetních důsledků,
 • sestavení podnikatelského záměru,
 • posouzení a konzultace podnikatelských záměrů a projektů klienta,
 • přídavné služby uvedené u jiných služeb nabízených na těchto webových stránkách.

Přídavné služby mohou, ale nemusí být zvlášť zpoplatněny. Některé expertní služby mají omezenou kapacitu a jsou přednostně poskytovány klientům, kterým vedeme účetnictví (podvojné nebo jednoduché, daňovou evidenci nebo mzdy. Pokud Vás zajímá naše cena nebo rozsah služeb ve Vašem případě, neváhejte nás kontaktovat.


viz Ceník

 

EPADUS s.r.o.

Telefon: +420 226 200 946
+420 603 552 111
email: epadus@epadus.cz
MSN: epadus@windowslive.com
ICQ: 281-358-378
Skype: milan.bouda
Adresa: EPADUS s.r.o.
Štěrboholská 184/28
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24685313
DIČ: CZ24685313
URL: http://www.EPADUS.cz/